- for ditt nærmiljø

Lindeberg Vel
Lindeberg VEL
Lindeberg VEL12. juni 2024
Takk til alle som bidro i dag på dugnaden👏🏻 Nye nett på fotballmålene og basket kurv er montert, ugress fjernet og ikke minst turveien har fått seg en etterlenktet oppgradering. Dagen ble avsluttet med flott musikk fra Frogner musikklag Stasen og pizza. En sjelden hyggelig onsdag ettermiddag på Lindeberg 😊
Lindeberg VEL
Lindeberg VEL
Lindeberg VEL12. juni 2024
Musikken rigges på lekeplassen. Fortsatt tid å komme å høre….
Lindeberg VEL
Lindeberg VEL21. mai 2024
Kan du tenke deg en sommerjobb som plenklipper?

Gresset gror godt allerede, og vi ønsker også i år å rekruttere en eller to lokale som kan påta seg ansvaret for å klippe plan ukentlig rundt Lindebergparken og lekeplassen. Styret stiller nyinnkjøpt gressklipper til disposisjon.

Ta kontakt på epost kontakt@lindebergvel.org ved interesse.
Om Lindeberg

Lindeberg er et tettsted i Lillestrøm kommune i Viken fylke.

Tettstedet har 1.199 innbyggere per 26. oktober 2021 (ref. SSB), og ligger ca. tre kilometer fra tettstedet Frogner og grenser til Ullensaker kommune. Lindeberg ligger ca. 12 kilometer fra kommunesenteret Lillestrøm by.

Hovedbanen og Gardermobanen går gjennom Lindeberg, men Lindeberg jernbanestasjon benyttes kun av Hovedbanen. Lokaltoget går i retning Lillestrøm/Drammen sørover og til Jessheim/Dal nordover. Det er også bussforbindelse både inn til Oslo og nordover, samt kort veg til E6.

Det ligger en privat barnehage på Lindeberg. Barn som bor på Lindeberg har skolegangen sin på Frogner skole og kultursenter (1.-10. klasse) og sogner til fleridrettslaget Frogner IL. Det er gode muligheter for friluftsaktiviteter både sommer og vinter. Via Lindeberg og Vilbergfjellet går Pilegrimsleden hvor den er innom ”St. Olavs gang” før den krysser grensa til Ullensaker.

Nytt & nyttig

Rusken-aksjon 2024

Tradisjonen tro blir det Rusken-aksjon på Lindeberg, Mandag 6. mai 2024. Møt opp for utlevering av gjennomsiktige søppelsekker og få utdelt ryddeområder av våre aksjonsansvarlige på «juletreplassen» (krysset Lindebergvegen / Rødkløverveien), fra kl 17.30. Aksjonen...

les mer

Innspill til plan om snødeponi

Lillestrøm kommune vedtok arealdel til kommuneplanen før sommeren 2023. Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som legger rammene for hvordan arealene i hele kommunen skal disponeres til utbygging, bruk og vern. Det ble i den forbindelse varslet en...

les mer

Invitasjon til årsmøte

Lindeberg Vel inviterer til årsmøte onsdag 26. april 2023, kl 18.00Lindeberg FUS barnehage, Farexveien 6 Agenda: Konstituering Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest...

les mer

Beboere

Boliger (ca.)

Areal (km2)

Lokaltog i døgnet

Vedtekter

Lindeberg Vel

Lindeberg Vel er en upolitisk forening som har til formål å:

  • være bidragsyter til å gjøre det hyggelig for Lindebergs beboere
  • forvalte veltomta og avkastning av denne ved å gi støtte aktiviteter på Lindeberg
  • følge opp lokale saker mot offentlige myndigheter

Les mer

Utleie barnehagen

Bidra

Aktiviteter