- for ditt nærmiljø

Lindeberg Vel

11/09/23

Lindeberg VEL
Ballplassen får ny etterlengtet asfalt i morgen 12.09 kl. 07:00❗Det er Anleggservice Øst AS som skal utføre jobben. Vi håper det ikke blir store ulemper for dere som bort i gata. Vi gleder oss til å se resultatet og endelig få en rett ballplass til glede for alle som bruker plassen 😊 ... Se merSe mindre
Se på Facebook

15/06/23

Lindeberg VEL
Dugnad på lørdag 17. juni kl. 11.00! ⚒️Ballbanene skal endelig få en velfortjent oppgradering. Det skal legges grus, gjerdet skal beises, retting av ballvegg m.m.Ta gjerne med spade, trillebår, rake, grensaks eller annet egnet redskap om du har. Dette kombinert med godt humør så kommer vi langt.Som en hyggelig avslutning på dugnaden inviterer vi til en felles grilling hvor vellet stiller med grillmat og brus 😊🌭🥤Gi beskjed om du har anledning slik at vi får en noenlunde oversikt over hvor mange vi blir. ... Se merSe mindre
Se på Facebook

10/06/23

Lindeberg VEL
Vi takker for fint oppmøte og gjennomføring av dugnaden forrige helg!🌿 Vi fikk ryddet stier og bygget nye klopper. Gi beskjed til oss om du vet om flere områder vi burde ta tak i!🌿Vi minner om ny dugnad neste helg - Lørdag den 17.06 på lekeplassen, her trenger vi godt med arbeidskraft for å få rustet opp ballbaner m.m. og håper du vil bidra! 🐜 Vi serverer også grillmat til alle som deltar som en sosial og hyggelig avslutning på dagen! Vi ønsker dere alle en god helg! Husk solkrem ☀️ ... Se merSe mindre
Se på Facebook
Om Lindeberg

Lindeberg er et tettsted i Lillestrøm kommune i Viken fylke.

Tettstedet har 1.199 innbyggere per 26. oktober 2021 (ref. SSB), og ligger ca. tre kilometer fra tettstedet Frogner og grenser til Ullensaker kommune. Lindeberg ligger ca. 12 kilometer fra kommunesenteret Lillestrøm by.

Hovedbanen og Gardermobanen går gjennom Lindeberg, men Lindeberg jernbanestasjon benyttes kun av Hovedbanen. Lokaltoget går i retning Lillestrøm/Drammen sørover og til Jessheim/Dal nordover. Det er også bussforbindelse både inn til Oslo og nordover, samt kort veg til E6.

Det ligger en privat barnehage på Lindeberg. Barn som bor på Lindeberg har skolegangen sin på Frogner skole og kultursenter (1.-10. klasse) og sogner til fleridrettslaget Frogner IL. Det er gode muligheter for friluftsaktiviteter både sommer og vinter. Via Lindeberg og Vilbergfjellet går Pilegrimsleden hvor den er innom ”St. Olavs gang” før den krysser grensa til Ullensaker.

Nytt & nyttig

Invitasjon til årsmøte

Lindeberg Vel inviterer til årsmøte onsdag 26. april 2023, kl 18.00Lindeberg FUS barnehage, Farexveien 6 Agenda: Konstituering Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest...

les mer

Reguleringsplanarbeid og skredsikring ved Jeksla

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet rundt Jeksla har styreleder sendt inn et innspill til Norconsult AS på vegne av oss i Lindeberg Vel. Vellet har som formål å være en bidragsyter til å gjøre det hyggelig for Lindebergs beboere, samt å følge opp lokale saker...

les mer

Invitasjon til årsmøte

Lindeberg Vel inviterer til årsmøte tirsdag 25. oktober 2022, kl 19.00Lindeberg FUS barnehage, Farexveien 6 Agenda: KonstitueringÅrsberetningRegnskap KontingentBudsjettValgInnkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 3 dager...

les mer

Beboere

Boliger (ca.)

Areal (km2)

Lokaltog i døgnet

Vedtekter

Lindeberg Vel

Lindeberg Vel er en upolitisk forening som har til formål å:

  • være bidragsyter til å gjøre det hyggelig for Lindebergs beboere
  • forvalte veltomta og avkastning av denne ved å gi støtte aktiviteter på Lindeberg
  • følge opp lokale saker mot offentlige myndigheter

Les mer

Utleie barnehagen

Bidra

Aktiviteter