Tid: tirsdag 26. mars 2019, kl 19.00
Sted: Lindeberg barnehage, Farexvegen

 1. Konstituering
 2. Årsberetning
 3. Regnskap
 4. Kontingent
 5. Budsjett
 6. Valg
 7. Innkomne forslag
  Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 3 dager før årsmøtet. E-post: leder@lindebergvel.org eller som direktemelding via Lindeberg Vel sin Facebook-side.
 8. Eventuelt

________________________________________

2., 3. og 5. Årsberetning, Regnskap og Budsjett
Fremlegges på årsmøtet.

4. KontingentStyret foreslår å beholde eksisterende kontingent på kr 175.

6. ValgFølgende verv/representanter er på valg;

 • Styreleder (2 år)
 • Kasserer (1 år)
 • Styremedlem (2 år)
 • Styremedlem (1 år)
 • Varamedlem (1 år)
 • Revisor (2 år)
 • Revisor (2 år)

Følgende er ikke på valg og sitter 1 – ett – år til:

 • Styremedlem – Irene O. Snellingen

BULK Eiendom, som utvikler Bjerke Industriområde, vil være tilstede på møtet og kunne gi oss et innblikk i utbyggingen av området og hvordan det vil påvirke nærmiljøet nå og i fremtiden.

Årsmøtet er en mulighet for Lindebergs beboere til å samles og diskutere vårt felles bo- og fritidsområde. Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme.

Velkommen til årsmøtet!