Rusken-aksjon 2019

Det blir Rusken-aksjon på Lindeberg, torsdag 2. mai 2019 Utlevering av søppelsekker og ryddeområder på «juletreplassen» (krysset Lindebergvegen / Seljevegen), fra kl 18.00. Etter ryddeinnsatsen møtes vi på lekeplassen i Granstubben, hvor det blir servering av pølser...

Kort fra årsmøtet 2019

Lindeberg Vel gjennomførte årsmøte 26. mars og rundt 20 beboere (av ca. 450 boenheter) møtte opp for informasjon om status for vellet. Årsberetningen og regnskapet for 2018, samt budsjettet for 2019 ble gjennomgått og godkjent. Valg av medlemmer til styret ble også...