Lindeberg Vel gjennomførte årsmøte 26. mars og rundt 20 beboere (av ca. 450 boenheter) møtte opp for informasjon om status for vellet. Årsberetningen og regnskapet for 2018, samt budsjettet for 2019 ble gjennomgått og godkjent. Valg av medlemmer til styret ble også gjennomført.

Årsberetningen inneholdt bl.a. en kort beskrivelse av aktiviteter gjennomført i 2018 (Rusken-aksjon, dugnad på lekeplassen i Granstubben, snegle-aksjon med utdeling av Nemaslug i mai måned og julegrantenning i desember). Med det siste lekeapparatet som ble montert i juni, er nå oppgraderingen av lekeplassen fullført.

Neste prosjekt på samme område er å iverksette en rehabilitering av basketbanen/ballplassen. Et annet prosjekt er å utvikle og forbedre den såkalte «Lindebergparken», området med turstier på nedsiden av Sørum Næringspark. Det skal gjennomføres en planlagt beplantning av området i samarbeid med kommunen og næringsparken. Det er også ønske om å etablere en liten treningspark med noen apparater ved sittegruppen. Det vil bli snøbrøyting på turstiene også i 2019/2020. Et siste prosjekt som ønskes iverksatt er å rydde stier / lage nye klopper på Vilbergfjellet og turstier til «Rulla». Interesserte bidragsytere bes meldes seg til vellet for å opprette en prosjektgruppe.

Årsmøtedokumenter og referat legges ut her >>

Etter det offisielle årsmøtet kom en representant fra Bulk Infrastructure for å informere om planer og status for Bjerke Industriområde. Kortversjonen legges ut på vår Facebookside og nettsiden.

Sjekk ut Facebook og nettsiden for mer informasjon om vellets arbeid og prosjekter!