Prosjekter og arbeid 2020/21

Her er en oversikt over noen av de prosjekter og oppgaver som vellet jobber med og som er budsjettert for 2020/21: Permanent juletre på plassen i krysset Lindebergveien og RødkløverveienVedlikehold av treningsapparater i LindebergparkenInngå avtale om brøyting/strøing...

Kort fra årsmøtet 2020

Lindeberg Vel gjennomførte et svært forsinket årsmøte 22. september og 12 medlemmer (inkl. 6 fra styret) møtte opp for gjennomgang av fjoråret, samt dagens status. Årsberetningen og regnskapet for 2019, samt budsjettet for 2020 ble gjennomgått og godkjent. Valg av...