Lindeberg Vel gjennomførte et svært forsinket årsmøte 22. september og 12 medlemmer (inkl. 6 fra styret) møtte opp for gjennomgang av fjoråret, samt dagens status.

Årsberetningen og regnskapet for 2019, samt budsjettet for 2020 ble gjennomgått og godkjent. Valg av medlemmer til styret ble også gjennomført. Mangeårig leder Tore Worren ble takket av og ny leder for Lindeberg Vel ble Per Inge Nordvik.

Årsberetningen inneholdt bl.a. en kort beskrivelse av aktiviteter gjennomført i 2019; Rusken-aksjon, arrangement ifm. julegrantenning, bistand til beplantning i Lindebergparken og montering av treningspark-apparater på samme sted. I tillegg har styret jobbet med innspill til utbyggingen av Bjerke Industriområde og levering av innsigelse mot reguleringsplanen for Smedstua næringsområde, som Lindeberg Vel mener er svært uheldig for både bomiljøet og trafikksituasjonen i området.

Lindeberg Vel fikk nye nettsider i 2019.

Budsjettet for inneværende år ble opprinnelig laget i mars, men nedstengningen av samfunnet og forsinket årsmøte gjør nok at de fleste budsjettposter overføres til 2021.

Årsmøtedokumenter og referat ligger på nettsiden her >>

Følg med på Facebook og nettsiden for mer informasjon om vellets arbeid og prosjekter!