Her er en oversikt over noen av de prosjekter og oppgaver som vellet jobber med og som er budsjettert for 2020/21:

  • Permanent juletre på plassen i krysset Lindebergveien og Rødkløverveien
  • Vedlikehold av treningsapparater i Lindebergparken
  • Inngå avtale om brøyting/strøing av turveien i Lindebergparken
  • Sørge for gressklipp på lekeplassen og i treningsparken sommeren 2021
  • Gjennomføre Rusken-aksjon april/mai, inkludert en vedlikeholdsdugnad på lekeplassen og rydding av busker/ugress ved juletreplassen
  • Rydding av stier og utlegging av tre-klopper på stier rundt om Vilbergfjellet
  • Oppgradering av ballplassen i Bekkeblomveien (basket/fotball)
  • Lage kart med informasjon om turveier og fasiliteter for store og små på Lindeberg
  • Lage en Facebook-gruppe for alle som bor på Lindeberg med gjensidig mulighet til å dele informasjon, spørsmål & svar, bytte-torg og annet som kan være smart å dele i lokalmiljøet
  • Julegrantenning med musikk, nisse, hest og vogn i 2021

Ta kontakt med styret hvis du har en idé, ønsker å bidra med noe eller har kommentarer til prosjektene som er prioritert fremover. E-post >>