Velkommen til digitalt årsmøte i Lindeberg Vel.

Tid: Onsdag 26. mai 2021, kl 18.00
Sted: På nett
Registreringslenke: https://teams.microsoft.com/registration/Frj8mhqXE0yQyS4nTDXWFA,g8HDVQMlTUmF7ujLL2kfhw,VH4trjtRME6uYz1APO6dLQ,SQONZdyHdU6A-FOtZk6uNA,r-X-Pcpl3UuPICu0VO04WQ,l0nC-FnH0EaWVao7jijC-A?mode=read&tenantId=9afcb816-971a-4c13-90c9-2e274c35d614

Registrer deg navn og e-post i god tid før møtet. Selve deltakerlenken blir sendt til din e-post.

Agenda:

  1. Konstituering
  2. Årsberetning
  3. Regnskap
  4. Kontingent
  5. Budsjett
  6. Valg
  7. Innkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest mandag før årsmøtet. Send e-post til: kontakt@lindebergvel.org eller som direktemelding via Lindeberg Vel sin Facebook-side.
  8. Eventuelt

Kommentarer til agenda:
Pkt. 2., 3. og 5. Årsberetning, Regnskap og Budsjett:
Legges i arkivet på nettsiden og fremlegges på årsmøtet.

Pkt. 4. Kontingent:
Styret foreslår å beholde dagens kontingent på kr 175.

Årsmøtet er en mulighet for Lindebergs beboere til å bli informert og til å gi tilbakemeldinger om vårt felles bo- og fritidsområde. Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta. Pga. gjeldende smittevernregler gjennomføres årsmøtet denne gangen digitalt. Lenke for å delta finner du på Lindeberg Vel sin Facebook-side og på her på nettsiden noen dager før møtet.

Velkommen til årsmøtet!