Lindeberg Vel inviterer til årsmøte tirsdag 25. oktober 2022, kl 19.00
Lindeberg FUS barnehage, Farexveien 6

Agenda:

  1. Konstituering
  2. Årsberetning
  3. Regnskap
  4. Kontingent
  5. Budsjett
  6. Valg
  7. Innkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 3 dager før årsmøtet. Send e-post til: kontakt@lindebergvel.org eller som direktemelding via Lindeberg Vel sin Facebook-side.
  8. Eventuelt

Kommentarer til agenda:
Pkt. 2., 3. og 5. Årsberetning, Regnskap og Budsjett → Legges i arkivet på nettsiden og fremlegges på årsmøtet.

Pkt. 4. Kontingent → Styret foreslår å beholde dagens kontingent på kr 175.

Pkt. 6. Valg → Vi trenger flere engasjerte personer til styret. Send melding til: kontakt@lindebergvel.org eller kontakt oss direkte på Lindeberg Vel sin Facebook-side for å melde din interesse.

Pkt. 7 Innkomne forslag publiseres på nettsiden i forkant av årsmøtet.

Årsmøtet er en mulighet for Lindebergs beboere til å bli informert og til å gi tilbakemeldinger om vårt felles bo- og fritidsområde. Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta.

Velkommen til årsmøtet!