Lindeberg Vel inviterer til årsmøte onsdag 26. april 2023, kl 18.00
Lindeberg FUS barnehage, Farexveien 6

Agenda:

 1. Konstituering
 2. Årsberetning
 3. Regnskap
 4. Kontingent
 5. Budsjett
 6. Valg
 7. Innkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest mandag før årsmøtet. Send e-post til: kontakt@lindebergvel.org eller som direktemelding via Lindeberg Vel sin Facebook-side.
  • Eventuelt

  Kommentarer til agenda:
  Pkt. 2., 3. og 5. Årsberetning, Regnskap og Budsjett → Legges i arkivet på nettsiden og fremlegges på årsmøtet.

  Pkt. 4. Kontingent → Styret foreslår å beholde dagens kontingent på kr 175.

  Pkt. 6. Valg → Vi trenger flere engasjerte personer til styret. Send melding til: kontakt@lindebergvel.org eller kontakt oss direkte på Lindeberg Vel sin Facebook-side for å melde din interesse.

  Pkt. 7 Innkomne forslag publiseres på nettsiden i forkant av årsmøtet.

  Årsmøtet er en mulighet for Lindebergs beboere til å bli informert og til å gi tilbakemeldinger om vårt felles bo- og fritidsområde. Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta.

  Velkommen til årsmøtet!