Innkalling til årsmøte

Tid: tirsdag 26. mars 2019, kl 19.00 Sted: Lindeberg barnehage, Farexvegen Konstituering Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 3 dager før årsmøtet. E-post:...