Kort fra årsmøtet 2020

Lindeberg Vel gjennomførte et svært forsinket årsmøte 22. september og 12 medlemmer (inkl. 6 fra styret) møtte opp for gjennomgang av fjoråret, samt dagens status. Årsberetningen og regnskapet for 2019, samt budsjettet for 2020 ble gjennomgått og godkjent. Valg av...

Kort fra årsmøtet 2019

Lindeberg Vel gjennomførte årsmøte 26. mars og rundt 20 beboere (av ca. 450 boenheter) møtte opp for informasjon om status for vellet. Årsberetningen og regnskapet for 2018, samt budsjettet for 2019 ble gjennomgått og godkjent. Valg av medlemmer til styret ble også...