Rusken-aksjon 2024

Tradisjonen tro blir det Rusken-aksjon på Lindeberg, Mandag 6. mai 2024. Møt opp for utlevering av gjennomsiktige søppelsekker og få utdelt ryddeområder av våre aksjonsansvarlige på «juletreplassen» (krysset Lindebergvegen / Rødkløverveien), fra kl 17.30. Aksjonen...

Invitasjon til årsmøte

Lindeberg Vel inviterer til årsmøte onsdag 26. april 2023, kl 18.00Lindeberg FUS barnehage, Farexveien 6 Agenda: Konstituering Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest...