Nyheter fra Lindeberg Vel

Invitasjon til årsmøte

Lindeberg Vel inviterer til årsmøte tirsdag 25. oktober 2022, kl 19.00Lindeberg FUS barnehage, Farexveien 6 Agenda: KonstitueringÅrsberetningRegnskap KontingentBudsjettValgInnkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 3 dager...

les mer

Innkalling til årsmøte

Velkommen til digitalt årsmøte i Lindeberg Vel. Tid: Onsdag 26. mai 2021, kl 18.00Sted: På nett Registreringslenke:...

les mer

Vel-kontingent 2020

Selv om fakturaen for velkontingenten kommer sent i år, håper vi at Lindebergs beboere ønsker å bidra i vellets arbeid for vårt felles bo- og fritidsområde. Vipps kr 175 pr. husstand til nr. 70367 eller betal til konto 9365.19.84619. På forhånd tusen takk og god jul...

les mer

Prosjekter og arbeid 2020/21

Her er en oversikt over noen av de prosjekter og oppgaver som vellet jobber med og som er budsjettert for 2020/21: Permanent juletre på plassen i krysset Lindebergveien og RødkløverveienVedlikehold av treningsapparater i LindebergparkenInngå avtale om brøyting/strøing...

les mer

Kort fra årsmøtet 2020

Lindeberg Vel gjennomførte et svært forsinket årsmøte 22. september og 12 medlemmer (inkl. 6 fra styret) møtte opp for gjennomgang av fjoråret, samt dagens status. Årsberetningen og regnskapet for 2019, samt budsjettet for 2020 ble gjennomgått og godkjent. Valg av...

les mer

Julegrantenning på Lindeberg 2019

Årets julegrantenning blir på lørdag 30. november, kl 17.00. Vi møtes ved juletreet i krysset Lindebergveien / Rødkløverveien. Det blir tradisjonell servering av gløgg/solbærsaft, pepperkaker m.m. Frogner Skolekorps spiller og det blir kjøring med hest/vogn for barna...

les mer

Utleie barnehagen

Bidra

Aktiviteter