Nyheter fra Lindeberg Vel

Kort fra årsmøtet 2020

Lindeberg Vel gjennomførte et svært forsinket årsmøte 22. september og 12 medlemmer (inkl. 6 fra styret) møtte opp for gjennomgang av fjoråret, samt dagens status. Årsberetningen og regnskapet for 2019, samt budsjettet for 2020 ble gjennomgått og godkjent. Valg av...

les mer

Julegrantenning på Lindeberg 2019

Årets julegrantenning blir på lørdag 30. november, kl 17.00. Vi møtes ved juletreet i krysset Lindebergveien / Rødkløverveien. Det blir tradisjonell servering av gløgg/solbærsaft, pepperkaker m.m. Frogner Skolekorps spiller og det blir kjøring med hest/vogn for barna...

les mer

Rusken-aksjon 2019

Det blir Rusken-aksjon på Lindeberg, torsdag 2. mai 2019 Utlevering av søppelsekker og ryddeområder på «juletreplassen» (krysset Lindebergvegen / Seljevegen), fra kl 18.00. Etter ryddeinnsatsen møtes vi på lekeplassen i Granstubben, hvor det blir servering av pølser...

les mer

Kort fra årsmøtet 2019

Lindeberg Vel gjennomførte årsmøte 26. mars og rundt 20 beboere (av ca. 450 boenheter) møtte opp for informasjon om status for vellet. Årsberetningen og regnskapet for 2018, samt budsjettet for 2019 ble gjennomgått og godkjent. Valg av medlemmer til styret ble også...

les mer

Innkalling til årsmøte

Tid: tirsdag 26. mars 2019, kl 19.00 Sted: Lindeberg barnehage, Farexvegen Konstituering Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 3 dager før årsmøtet. E-post:...

les mer

Utleie barnehagen

Bidra

Aktiviteter