Lindeberg FUS Barnehage

Utleie av barnehagen

 

 

Om utleie av barnehagen

Lindeberg Vel eier tomten som barnehagen er bygget på og Lindeberg FUS Barnehage AS betaler festeavgift for leie av tomtearealet. Som en del av avtalen gis Lindeberg Vels medlemmer (beboere som betaler velkontingent) anledning til å leie barnehagens lokaler utenom åpningstiden og i helgene til en rimelig pris.

Ta kontakt med Lindeberg FUS Barnehage for å avtale direkte på e-postdl.lindeberg@bhg.no

Vilkår

Kontrakt

Kontrakt for leie av barnehagen.

Ansvar & Regler

Ordensreglement og ansvarsforhold ved leie.

Sjekkliste

Sjekkliste for leietaker etter fullført bruk.

Branninnstruks

Branninnstruks for barnehagen.